Usnesení z poslední VH

Valná hromada Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu
na svém jednání dne 31. března 2010 v Praze

I. schválila:

  • zprávu o činnosti za období duben 2009 až březen 2010 a hospodaření Svazu v roce 2009
  • návrh rozpočtu a finančního zabezpečení na rok 2010
  • návrh programu činnosti na období duben 2010 až březen 2011
  • členský příspěvek

u řádných členů členský příspěvek na rok 2010 ve výši 150,- Kč na jednoho zaměstnance dle přepočteného stavu k 31. 1. 2010, nejméně však 7 000,- Kč za organizaci
u přidružených členů členský příspěvek na rok 2010 ve výši 100,- Kč na jednoho zaměstnance dle přepočteného stavu k 31. 1. 2010, nejméně však 6 000,- Kč za organizaci

II. zvolila:

  • představenstvo ve složení:

František Černý - vicepresident
Tomáš Hrubec - president
Pavel Kříž
Zbyšek Kulhánek
Jiří Majer
Martin Mašek
Pavla Polášková - vicepresident
Jan Rudolf
Radim Strava
Vladislav Šarudi
Pavel Urban dozorčí radu ve složení:
Bohuslav Roll
Miroslav Troják
Pavel Valenta

III. uložila:

a) členům

  • zaslat do 30. 4. 2010 sekretariátu Svazu opravu informace o firmě, uvedené v Knize členů, v případě, že došlo ke změně
  • po obdržení faktury na úhradu členského příspěvku provést úhradu do stanoveného dne splatnosti

b) představenstvu

  • zaslat členským organizacím do 31. 5. 2010 usnesení valné hromady včetně případných změn v Knize členů
  • zahrnout řešení připomínek z valné hromady do plánu činnosti na období duben 2010 až březen 2011
  • těm členským organizacím, které nesplní svou povinnost zaplatit roční členský příspěvek, danou rozhodnutím valné hromady, odmítnout naplnění jejich práv ve smyslu § 9, odst. b) – e) Statutu Svazu.