Složení statut. orgánů

SEZNAM ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY SVAZU ZAMĚSTNAVATELŮ DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU 

PŘEDSTAVENSTVO

Ing. HRUBEC Tomáš

prezident Svazu

SDZ,s.r.o.. Poupětova 1339 170 00 Praha 7

 Ing. BABUKA Robert,MBA

víceprezident Svazu

APICON,s.r.o Sadová 4152 767 01 Kroměříž

Ing. KOUDELKA Otakar

víceprezident Svazu

OK  PYRUS,s.r.o Husovická 4

 

614 00 Brno

 

 

Ing. KŘÍŽ Pavel

víceprezident Svazu

DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO LUKAVEC A.Sovy 9 394 26 Lukavec

Ing. PASÁK Luboš,MBA

   Pila PASÁK a.s. Husova 124 39 111 Planá nad Lužnicí
Ing. DEJNOŽKA František                Hradecká lesní a dřevařská společnost                                               Malé náměstí 111 500 03 Hradec Králové
       
       
       
       


DOZORČí RADA

Ing. ROLL Bohuslav SŠ Energetická a stavební Chomutov Na Průhoně 4800 430 01 Chomutov
 Ing.BERÁNKOVÁ Jitka VVÚD Na Florenci 7-9 111 71 Praha 1