Dotace

Chceme Vám usnadnit orientaci ve složitých informacích o dotačních programech EU. Zprostředkujeme Vám pomoc při zpracování žádosti o dotaci.

VÝZVY 2006

Výzvy nejen Evropský sociální fond ČR www.esfcr.cz
Průvodce dotacemi - doplňková databázová aplikace k www.strukturalni-fondy.cz
Výzvy MDO ČR Operační program Infrastruktura www.mdcr.cz

AKTUÁLNÍ:

3. výzva v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti hl.m. Praha do 10. 6. 2006
3. výzva v rámci grantového schématu Podpora rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce hl.m.Praha do 30. 6. 2006
3. výzva v rámci Programu odborného růstu pracovníků - GS PROFESE, MPSV do 7.6.2006
2. výzva v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání, Olomoucký kraj do 9.6.2006
3. výzva v rámci grantového schématu Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací, Most do 31. 5. 2006
3. výzva v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti, Plzeň do 5.6.2006
3. výzva v rámci grantového schématu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb + Integrace specifických cílových skupin (Opatření 2.1), MPSV do 22.5.2006
3. výzva v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti, Příbram do 26.5.2006

PROGRAMY 2007-2013

Na základě definovaných cílů a priorit Národního rozvojového plánu České republiky pro období 2007-2013 - první pracovní návrh připravuje Česká republika Pro využívání fondů Evropské unie letech 2007-2013 celkem 24 operačních programů:

Pro cíl Konvergence:

OP Doprava
OP Životní prostředí
OP Vzdělávání
OP Věda a výzkum pro inovace
OP Podnikání a inovace
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Integrovaný operační program
OP Technická pomoc
7 Regionálních operačních programů pro regiony soudržnosti v ČR

Pro cíl Regionální Konkurenceschopnost a zaměstnanost (Praha):

OP Konkurenceschopnost
OP Adaptabilita a zaměstnanost
Pro cíl Evropská územní spolupráce

OP Přeshraniční spolupráce (5)
OP Meziregionální spolupráce
OP Nadnárodní spolupráce

Dokumenty ke stažení CzechInvest

Dokumenty ke stažení
www.czechinvest.cz/web/pwci.nsf/pages/8E110017BB8CEF41C1256EBD004D9917?OpenDocument

Užitečné odkazy

Informace o EU fondech

http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.esfcr.cz/
http://www.edotace.cz/
http://dotacnivestnik.ihned.cz/
http://www.ficfic.cz/cs/dotace-z-eu/
http://dotace-eu.mesec.cz/
http://www.nvf.cz/ Národní vzdělávací fond
http://www.strukturalnifondy.info/
http://cygni.risy.cz/ Regionální informační servis (dle krajů, databáze dotací)

Informace o EU

http://www.europa.eu.int/
http://www.euractiv.cz/
http://www.evropska-unie.cz/cz/
http://www.cebre.cz/
http://www.euroskop.cz/
http://rozcestnik.euroskop.cz/
http://www.businessinfo.cz/
http://www.europedirect.cz/
http://www.naseevropa.cz/

Řídící orgány

http://www.statnisprava.cz/

Ministerstva

http://www.mpsv.cz/
http://www.mze.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.mpo.cz/
http://www.env.cz/
http://www.mfcr.cz/
http://www.mdcr.cz/

Kraje

http://www.praha-mesto.cz/ Praha EU JPD
http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.kr-vysocina.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kraj-lbc.cz/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/
http://www.kr-plzensky.cz/
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/

NUTS 2

http://www.nuts2strednimorava.cz/
http://www.nuts2moravskoslezsko.cz/
http://www.jihovychod.cz/
http://www.nuts2jihozapad.cz/

Zprostředkující subjekty

http://www.czechtrade.cz/ CzechTrade
http://www.sfzp.cz/cs/ Státní fond životního prostředí
https://www.szif.cz/ Státní zemědělský intervenční fond
http://www.mdcr.cz/ Ministerstvo dopravy ČR
http://www.msmt.cz/
http://www.nros.cz/ Nadace rozvoje občanské společnosti
http://www.ceacr.cz/ Česká energetická agentura
http://www.cmzrb.cz/ Českomoravská záruční a rozvojová banka
http://www.crr.cz/ Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR)

Monitoring

http://mssfwww.mmr.cz/
http://www.bankwatch.org/

Různé

http://www.navlastninohy.cz/
http://www.epusa.cz/ Elektronický portál územních samospráv
http://www.cpkp.cz/ Zapojování veřejnosti, rozvoj komunit

Zahraniční

http://www.eapn.org/