Aktuality  JEDNÁNÍ VH ZE DNE 1.12.2014

Jednání VH SZDP se konalo za účasti předsedy výboru pro sociální politiku Sněmovny ČR, poslance Jaroslava Zavadila. Ten ve svém vystoupení, v úvodu jednání VH, informoval o svých aktivitách ve věci prosazování většího zpracování dřevní hmoty v ČR a požadavků SZDP směrem ke Vládě ČR.

Vyjádřil plnou svoji podporu činnosti SZDP a zdůraznil pro budoucnost potřebu úzké spolupráce, včetně zvýšení jeho informovanosti ze strany SZDP.Valná hromada tento požadavek poslance Jaroslava Zavadila přijala a pověřila Ing. Roberta Babuku, víceprezidenta SZDP přímou komunikací s poradci pana poslance.

V dalším bodu jednání VH vzala na vědomí aktivity SZDP v minulém období. Ocenila že SZDP zpracoval několik studií a materiálů, které prostřednictvím Unie zaměstnavatelských svazů a Konfederace zaměstnavatelských svazů se dostaly k projednání na úrovni Rady hospodářské a sociální dohoidy.Dalším úspěchem SZDP bylo též jmenování ing. Roberta Babuky, viceprezidenta SZDP do pracovního týmu pro hospodářskou politiku státu při Tripartitě.

Valná hromada přijala dokumenty pro další zaměření činnosti SZDP zejména:

                               - v oblasti podpory spotřeby obnovitelných materiálů na bázi dřeva ve stavebnictví

                               - vytvoření rozvojové sektorové strategie u odvětví s vysokým potencionálem růstu

 

Valná hromada potvrdila volbou pro další funkční období stávající vedení SZDP i členy představenstva a DR 


Jednání představenstva

26.11. 2019

Představenstvo

Více zdeAktivity prezidenta SZDP

10.10. 2018

Jednání na MŽP

Více zde

Zasedání představenstva

29.9. 2018

Společné zasedání s DR

Více zde

Informace ze svazu - SZDP.cz

23.5. 2018

Ochrana osobní údajů

Více zde

Pracovní jednání prezidentů

4.2. 2016

začátkem února se sešli prezidenti SZDP a ČAPLHu

Více zde

Vyší kolektivní smlouva na r.2016

30.1. 2016

Podpis vyšší kolektivní smlouvy na r.2016

Více zde

Jednání představenstva a DR

20.5. 2015

Informace z jednání

Více zde

Zpráva SZDP pro jednání RHSD ČR

22.6. 2014

dokument "Rozvoj lesnicko-dřevařského sektoru na podporu zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v rámci Hospodářské strategie ČR"

Více zde

Vyšší kolektivní smlouva

22.6. 2014

Prodloužení platnosti Vyšší kolektivní smlouvy mezi SZDP a OS DLV

Více zde

president u ministra

23.3. 2014

president u ministra Mládka

Více zde

Jednání s náměstkem Braumem

9.2. 2012

Jednání s náměstkem Braumem

Více zde

Tiskové prohlášení SZDP

14.10. 2011

Tiskové prohlášení

Více zde

Zasedání P+DR SZDP

13.10. 2011

Zasedání P+DR SZDP

Více zde