Vítejte na webu Svazu Zaměstnavatelů Dřevozpracujícího Průmyslu

   Tyto webové stránky Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu (SZDP) chtějí podávat informaci občanské a odborné veřejnosti, jak se jeho činností daří zastupovat své členy - jednotlivé firmy a právnické osoby z odvětví dřevoprůmyslu při jejich prosazování podnikatelských, zaměstnavatelských i profesních zájmů a potřeb.

Jak se bude dařit v prosazování zvýšené autority a prestiže práce v oboru, navazování vztahů s odbornými institucemi v zahraničí a spolupráce s nimi. Jaké dokáže SZDP poskytovat svým členům odborné, informační, analytické, konzultační, právní, poradenské a další služby. Na stránkách též budeme podávat informace o aktuálních jednáních s orgány státní správy, s ostatními zaměstnavatelskými svazy, odbory a jinými právnickými osobami. 

Aktuality:

13.8. 2020 - Připomínka k návrhu normy

připomínky SZDP k návrhu ČS N 73 054O-2 " Tepelná ochrana budov"

27.11. 2019 - Jednání se zástupcem UZS

26.11. 2019 - Jednání představenstva

Představenstvo

Zobrazit všechny aktuality